Tag: covid19

Quy tắc sắt phải được tuân thủ trong thời gian Cách ly tại nhà.
Quy tắc sắt phải được tuân thủ trong thời gian Cách ly tại nhà.

Bệnh nhân COVID-19 ai đã không nhập viện Cần phải cách ly mình với người khác khi ở nhà ít nhất 14 ngày kể từ khi phát bệnh, nhưng nếu đã 14 ngày mà các triệu chứng vẫn còn thì hãy tự cách ly cho đến khi hết triệu chứng. nên cách ly ít nhất 24 giờ

0246 651 8979