Chuyên mục: Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH OTC
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH OTC

    TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH OTC   Địa điểm làm việc: Quảng Trị/Quảng Nam/Hà Tĩnh/Thanh Hóa/Ninh Bình,..... MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Thực hiện chính sách khách hàng, chính sách bán hàng địa bàn phụ trách - Bán hàng ( giới thiệu sản phẩm, chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại, lấy đơn hàng theo kênh OTC) địa bàn mình phụ trách - Phản hồi thông tin và xử lý...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH OTC 2020
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH OTC 2020

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Thực hiện chính sách khách hàng, chính sách bán hàng địa bàn phụ trách - Bán hàng ( giới thiệu sản phẩm, chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại, lấy đơn hàng theo kênh OTC) địa bàn mình phụ trách - Phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu của khách hàng địa bàn phụ trách                                ...

0246 651 8979