Chuyên mục: Khách hàng

Hiệu ứng tiêu dùng
Hiệu ứng tiêu dùng

Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng Chúng ta đang ở trong thời kỳ sản xuất sản phẩm và dịch vụ với cung vượt qua cầu. ngày nay người tiêu dùng có thể lựa chọn sản phẩm dịch vụ theo sở thích và nhu cầu riêng của mình, theo mức chi phí phù hợp với ngân sách của mình. Càng ngày càng có nhiều công ty tham gia hoạt động kinh doanh và chia sẽ thị phần của nhau. Mỗi doanh nghiệp...

0246 651 8979